Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Arjen Ribbens for nrc.nl
Jan 18 ’22

Strop van 2,6 miljoen voor cryptogroep die prentenboek wilde verzilveren

Cryptokunst Cryptogroep Spice DAO wilde een NFT maken van een duur prentenboek. Het boek bleek al jaren online te staan.

Een vergissing van ruim 2,6 miljoen euro. Zo kan de aankoop van een prentenboek door de cryptogroep Spice DAO worden gekwalificeer…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Arjen Ribbens

AD, De Limburger, De Standaard, Het Parool