Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Roos Menkhorst for Trouw
Aug 15 ’21

Comedian Nina de la Parra (34): Ik ben geen fakkeldrager van de moraal, ik weet hoe laf ik zelf ben

Nina de la Parra (34) is comedian, schrijver en performer. Met haar show Gods Wegen is ze genomineerd voor de Neerlands Hoop prijs.

“Mijn voorstellingen gaan over wie ik ben, ze zijn een doorlopende zoektocht naar mijn identiteit, maar ook naar vrijhe…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Roos Menkhorst

De Groene Amsterdammer, De Ondernemer, Het Parool, Investico