Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Ate Hoekstra for Trouw
Sep 20 ’21

P.S. Ho Van Lang (1969-2021) — Voor Ho Van Lang bleef de jungle altijd zijn thuis

In augustus 2013 gingen de beelden de hele wereld over. Daar kwamen twee in lendendoeken geklede mannen uit de jungle van Quang Ngai, een provincie in centraal Vietnam. De oudste van de twee werd gedragen in een hangmat en was duidelijk in zwakke gez…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Ate Hoekstra

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden