Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Robert Tieskens for de Volkskrant
Jan 18 ’19

Vluchtenquota zal de inwoners van Oost-Nederland worst wezen, de ‘teringherrie’ door het laagvliegen is het probleem

Het besluit van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat om nieuwe vluchten vanaf Lelystad toe te staan, staat haaks op het sentiment in de Tweede Kamer. Bovendien is de echte strijd, tegen het laagvliegen over Oost-Nederland, nog …

auteur

Get notified of new articles from this auteur