Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sep 30 ’17

Essay Euthanasie — Doe dan iets in mijn koffie

Veel artsen willen geen euthanasie plegen bij dementie in een vergevorderd stadium. Tip: zoek een ruimdenkende arts. Nog een tip: creëer een opleiding tot stervenshulpverlener.

Een vrouw te midden van symbolen van de eindigheid van het leven. Dat is h…

auteur

Get notified of new articles from this auteur