Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Ton Coenen for nrc.nl
Sep 25 ’20

Laat de stem van de vrouw bepalend zijn bij abortus

Later deze maand behandelt de Tweede Kamer de tweede evaluatie van de Wet afbreking zwangerschap (Wafz), ofwel de abortuswet. Het debat gaat over eventuele aanpassingen aan de wet die abortus sinds 1984 onder bepaalde condities mogelijk maakt in Nede…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Ton Coenen

Het Parool, Joop, Leeuwarder Courant, Trouw