Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Simon van den Berg for Het Parool
Jun 02 ’20

Solo Kesting past in deze tijd

THEATER Wie heeft mijn vader vermoord Door: Hans Kesting/ITA Gezien: 1/6, ITA Te zien: t/m 28/6 en van 5/8 t/m 23/8, ITA

Het was vertrouwd en o zo vreemd. Na 81 dagen theatersluiting mochten de schouwburgen gisteren weer open. ITA had meteen een stevi…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Simon van den Berg

BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden, De Stentor