Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jun 28 ’19

Geld lenen als ZZP’er: de voorwaarden en mogelijkheden

De afgelopen jaren is de arbeidsmarkt enorm veranderd: steeds meer bedrijven gaan met een ‘flexibele schil’ van freelancers werken en het aantal ZZP’ers in Nederland neemt al jaren toe. Dat hypotheekverstrekkers hier rekening mee moeten houden is bek…

auteur

Get notified of new articles from this auteur