Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sophie Witlox for NSMBL
Aug 25 ’18

Hoe je lichaam er écht uitziet als je 50 kilo bent afgevallen - NSMBL

Via haar blog brengt Elna haar lezers al jaren op de hoogte van haar struggles met haar lichaam. Ruim zeven jaar geleden – nadat ze was afgevallen – werd ze geconfronteerd met de naakte waarheid: overtollig vel. Elna heeft eerst geprobeerd om de huid…

auteur

Get notified of new articles from this auteur