Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Dec 03 ’19

Rijksadviseur: Rotterdam, kijk breder dan de toren hoog is — Interview

Een nieuwe visie op hoogbouw is goed, maar wat we écht nodig hebben is een visie op middelhoge bouw. Dat is de stellige overtuiging van Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving. “De regel zou moeten zijn: bouw middelhoog, tenzij je v…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs