Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Scato van Opstall for Adformatie
Sep 26 ’19

Creatief voor een betere wereld

Wat een vooruitgang als creatieven systematisch weigeren hun talenten in te zetten voor bedrijven die onze habitat schaamteloos verkloten.

'We willen onderzoeken hoe de creativiteit uit de reclamewereld kan worden ingezet voor een betere wereld. We de…

auteur

Get notified of new articles from this auteur