Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jan 13 ’22

Hoogstratenaren kunnen mee investeren in zonnepanelen op gebouwen Stede Akkers

HoogstratenDe stad Hoogstraten is gestart met het uitbreiden van het aantal zonnepanelen op het dak van de zorgcampus Stede Akkers. Er worden 623 extra panelen gelegd die samen energie opwekken vergelijkbaar met het jaarverbruik van 53 gezinnen. Elke…

auteur

Get notified of new articles from this auteur