Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sep 30 ’21

Bedreiger schrijver Lale Gül hoort strafeis van 12 maanden

Het Openbaar Ministerie eist jeugddetentie van een jaar waarvan vijf maanden voorwaardelijk tegen Oguz Ö. Hij wordt verdacht van bedreigeing van schrijfster en Paroolcolumnist Lale Gül.

Na het verschijnen van haar boek Ik ga leven in februari dit jaar…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Bas Soetenhorst

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden