Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Dorine Schenk for nrc.nl
Apr 16 ’21

Schilderen met een schijnbaar simpele chemische goocheltruc

Scheikunde Het lijkt simpel: smeer nanokristallen op een hard oppervlak en met een speciale inkt kun je er vervolgens op schilderen. Handig voor zonnecellen.

‘Dit is het canvas waarop we gaan schilderen.” We staan in een lab van het Amsterdamse onderz…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Dorine Schenk

Het Parool, NewScientist, Technisch Weekblad, nrc.next