Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Nov 18 ’20

Kustloodsen beëindigen drie weken stiptheidsactie na akkoord over aanwervingen

Dinsdagavond bereikten het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust en de vakorganisaties een akkoord voor bijkomende aanwervingen van kustloodsen. Meteen hebben vakbonden hun stiptheidsactie, die al drie weken de scheepvaart in Zeebrugge en Oostend…

auteur

Get notified of new articles from this auteur