Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Bruno Struys for De Morgen
Oct 13 ’21

‘Dezelfde liedjes, boeken en karamellenverzen: Bart De Pauw volgde bij alle vrouwen hetzelfde patroon’

Vandaag is de eerste zittingsdag van het proces tegen televisiemaker Bart De Pauw die zich moet verantwoorden voor belaging en elektronische overlast. Op die eerste dag gaat het woord naar de advocaten van de negen vrouwen die zich burgerlijke partij…

auteur

Get notified of new articles from this auteur