Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sophia van den Hoek for de Volkskrant
Oct 05 ’19

Beter / leven — Lopen en scrollen

Antwoord op lezersvragen over gezondheid, voeding, leefstijl en psyche. Deze week: zijn we goed in multitasken?

Kunnen mensen verschillende dingen tegelijk doen? De wetenschappelijke wereld is verdeeld. Zo lieten Amerikaanse onderzoekers een groep pro…

auteur

Get notified of new articles from this auteur