Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tijn Croon for Joop
Aug 21 ’17

Linkse samenwerking moet worden afgetrapt in Amsterdam

Het nieuwe bestuurlijk stelsel van de gemeente Amsterdam biedt kansen voor een progressieve alliantie tussen de PvdA en GroenLinks. Als er een gezamenlijke kieslijst wordt opgesteld voor de stadsdeelcommissies ontstaat een talentvol links netwerk in …

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Tijn Croon

Dagblad van het Noorden, Het Parool, Joop, Trouw