Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Andrea van Groningen-de Muijnck for Reformatorisch Dagblad
Oct 22 ’18

Ouders spelen hoofdrol bij identiteitsvorming jongeren

Wanneer ouders ruimte bieden voor gesprek over vragen en twijfels en een onderzoekende houding aanmoedigen, zullen binding en geloofsidentiteit bij hun kinderen sterker worden, betoogt Andrea van Groningen-de Muijnck.

Onder 790 (v)mbo-jongeren en 380 …

auteur

Get notified of new articles from this auteur