Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Geert Verstegen for Eindhovens Dagblad
Dec 14 ’18

Idee 'waardevolle mest' is een luchtballon

Bestuurders komen met een nep-oplossing om het echte probleem niet te hoeven aanpakken: het teveel aan dieren.

'Bestuurders slaan handen ineen om overschot aan te pakken' lazen we in het Eindhovens Dagblad van 12 december. Even gloort er licht aan de …

auteur

Get notified of new articles from this auteur