Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Steve Cassidy for NewScientist
Jul 11 ’18

Zwerm fietsers uit 3D-printer onthult beste plek in peloton

Vechten om de juiste plek in het peloton: het is voor veel wielrenners een belangrijke manier om energie te besparen tijdens wedstrijden zoals de Tour de France. Dankzij een grootse simulatie weten we nu precies hoeveel voordeel de juiste positie voo…

auteur

Get notified of new articles from this auteur