Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Oct 15 ’19

Organisatie Franka’s bierloop verdeelde 5000 euro aan 4 verenigingen

Ondanks de concurrentie van de aankomst van de 1000 km. voor “Kom op tegen kanker” op de Markt , lokte de zevende editie van Franka’s bierloop op en rond de Finse piste 708 deelnemers op de eerste zondag van de junimaand. Die voor elke gelopen of gew…

auteur

Get notified of new articles from this auteur