Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jul 15 ’19

Molecuul tegen de jeuk

Blokkeer met een klein molecuul een receptoreiwit genaamd NPR1 en je helpt muizen af van zowel acute als chronische jeuk. Bij mensen werkt het vermoedelijk ook maar uitproberen is te link zolang totaal onduidelijk is wat het voor bijwerkingen zou kun…

auteur

Get notified of new articles from this auteur