Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Nov 11 ’21

Binnenkijken bij kunstverzamelaar Frédéric de Goldschmidt

Met de opbrengst van een schilderij van Manet uit zijn grootmoeders verzameling begon Frédéric de Goldschmidt in 2008 een collectie hedendaagse kunst. Vanaf dit weekend zijn maar liefst 315 werken daaruit te zien in zijn toekomstige Brusselse coworki…

auteur

Get notified of new articles from this auteur