Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Dec 10 ’21

Slimme echo-app helpt onnodig overlijden Afrikaanse moeders voorkomen

Radboudumc-onderzoeker Thomas van den Heuvel ontwikkelde een smartphone-app om goedkoop zwangerschapsecho's te kunnen maken. Die bleek een succes in afgelegen gebieden in Ethiopië, Sierra Leone en Ghana. Vorige week kreeg de onderzoeker er een prijs …

auteur

Get notified of new articles from this auteur