Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Bart de Haas for PlusOnline
Jun 24 ’21

‘Een hartziekte komt zelden alleen’ — Brein en hart hangen meer samen dan gedacht

Je was een goede hobbykok, maar de laatste tijd lukt het niet meer om een driegangenmaaltijd te bereiden; alles loopt in de soep. Het kan komen door je hartprobleem. Brein en hart hangen namelijk meer samen dan we dachten.

Maar liefst 25 procent van d…

auteur

Get notified of new articles from this auteur