Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tanja Dierckx for Knack
Feb 20 ’19

‘Puistenkop, je wast je niet’

Onder het motto ‘Stip it’ – en vier puntjes op de hand – loopt van 22 februari tot 1 maart de Vlaamse Week tegen Pesten, een initiatief van het netwerk Kies Kleur tegen Pesten.

Pesten kan even schadelijke gevolgen hebben als seksueel misbruik, zo blij…

auteur

Get notified of new articles from this auteur