Article

Andy Mosmans for Adformatie
Feb 01 ’21

De branding trends voor 2021

Aan de hand van 9 aandachtspunten wordt duidelijk hoe merken - 'post-pandemic' - kunnen werken aan meer toekomstaandeel in 2021.

Om 2020 snel te vergeten wil ik in dit artikel aan de hand van de recent door McKinsey geschetste 9 aandachtspunten voor e…

auteur

Get notified of new articles from this auteur