Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Adriaan van Veldhuizen for De Groene Amsterdammer
Apr 12 ’18

essay — Iets zouden we doen

Honderd jaar geleden verscheen Nescio’s verhalenbundel met de verhalen De Uitvreter , Titaantjes en Dic htertje . Net als toen leven we weer in een tijd van kleine geloven en grote verhalen. Maar anders dan Nescio’s helden zijn de hemelbestormers van…

auteur

Get notified of new articles from this auteur