Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Roos Oosterbaan for EenVandaag
May 29 ’19

De vriend van Claudia werd ineens vermoord: 'Wist ik maar waarom'

Marlon Fidanque werd 3 jaar geleden in zijn voortuin in Apeldoorn doodgeschoten, voor de ogen van zijn hoogzwangere vriendin Claudia. Zijn kinderen zagen hem sterven. Onderzoek naar de dader is inmiddels vastgelopen.

Bijna 1800 moordzaken zijn na lang…

auteur

Get notified of new articles from this auteur