Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jan Pieter Bakker, Arno Bronkhorst, Bart Paanstra for Reformatorisch Dagblad
Oct 03 ’18

Laat school eigen gezicht behouden

Werk als scholen samen aan onderwijs door goed leiderschap, maar waarborg de eigenheid, reageren schooldirecteuren van een samenwerkingsverband.

Recent hebben de bestuurder en medewerkers van VGS relevante bijdragen geschreven (RD 17-9, 21-9) over de …