Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tabitha I. Oost for de Volkskrant
Jan 03 ’19

Maak Restitutiecommissie voor roofkunst minder kwetsbaar

Tweede Wereldoorlog

Op dit moment wordt een felle discussie gevoerd over de Nederlandse Restitutiecommissie. De kritiek is onder meer dat ten onrechte het museale belang wordt meegewogen en dat in het algemeen het afwegingskader strenger is gemaakt. H…

auteur

Get notified of new articles from this auteur