Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sang-Ah Yoo for MT.be
Oct 10 ’19

Waarom agile werken niet altijd de oplossing is

Ben je als organisatie nog niet agile? Geen paniek. Scrummen en sprinten kan voor ieder bedrijf werken. Maar voor sommige bedrijven toch nèt iets meer dan andere. Hoe zit dat?

Spotify is een lichtend voorbeeld. Het muziekstreamingsbedrijf dankt zijn s…

auteur

Get notified of new articles from this auteur