Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sven Vonck for HLN
Jun 04 ’21

Schulden? Dit moet je (vooral niet) doen

De coronacrisis heeft veel mensen tot op de financiële afgrond gebracht. Omgaan met schulden is niet evident. Zeker wie voorheen nooit in de problemen kwam, voelt vaak schroom om hulp te vragen. En tegelijkertijd hebben schulden heel snel de neiging …

auteur

Get notified of new articles from this auteur