Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Siep de Haan for Trouw
Nov 26 ’21

Maak van Paleis Soestdijk een Nationaal Museum

De Nederlandse staat moet het oudste paleis van het land terugkopen, betoogt Siep de Haan, bestuurslid van de Stichting Kunstenaarshuizen Amsterdam

De diverse kabinetten-Rutte hebben zich geen van alle laten kennen als liefhebbers van cultuur en kunst…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Siep de Haan

Dagblad van het Noorden, Het Parool, Leeuwarder Courant, Trouw