Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Aug 29 ’19

Vrouwelijke ex-gedetineerden over wat gevangenisstraf voor ze betekende

“Mijn leven oppakken na detentie is een probleem. Of het nou gaat om werk of een woning: bij alles wat ik aanvraag of doe word ik met de gevangenis geconfronteerd.“

Foto's door Alexander Ramaekers

Als je aan een crimineel denkt, denk je waarschijnlijk …