Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Siep de Haan for Het Parool
Dec 02 ’20

‘Grijp in, doe wat aan die schoolbesmettingen’

Docent Siep de Haan doet in deze ingezonden brief een dringende oproep aan het kabinet om in te grijpen en de verantwoordelijkheid te nemen voor veiliger voortgezet onderwijs.

Vele docenten waarschuwen al maanden. Stop met het dweilen met de kraan ope…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Siep de Haan

Dagblad van het Noorden, Het Parool, Leeuwarder Courant, Trouw