Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Cocky Drost for Nederlands Dagblad
Oct 28 ’19

Cocky Drost: 'Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk, hier begint de ware liefde'

Sinds een paar weken ben ik officieel Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, ook wel BABS genoemd. Na een heuse sollicitatieprocedure, inclusief oefenhuwelijk en beëdiging, mag ik vanaf nu mensen met elkaar in de echt verbinden. Het summum …

auteur

Get notified of new articles from this auteur