Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Brieven 16/7/2020

Koeien (1)

Hogere prijs voor melk

Voor al die protesten van boeren tegen stikstofmaatregelen had ik weinig sympathie. Maar nu beginnen ze te demonstreren tegen te lage prijzen. Dat protest steun ik van harte, mits zonder trekkers en het blokkeren van d…