Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Stefan Gillissen for De Limburger
Jan 24 ’22

Jongeren Brunssum gaan feesten: Glazen Huis is de vuist van een nieuwe generatie

Klaar zijn ze ermee. Met online les. Met een wereld op afstand. Met de ellende die een groep jongeren in Brunssum veroorzaakt. Een Glazen Huis-actie moet voor een kentering zorgen. „We willen een positieve bijdrage leveren.”

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Stefan Gillissen

BN DeStem, Brabants Dagblad, De Limburger, De Stentor