Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Annefleur van Wanroij for EenVandaag
Oct 27 ’21

Moeten we speciaal ic-bedden reserveren voor niet-coronapatiënten bij code zwart? 'Het is een afschuwelijk dilemma'

Wie krijgt een ic-bed en wie niet, het is soms een keuze voor leven of dood. Nu het aantal coronabesmettingen toeneemt wordt het weer tijd om daar goed over na te denken, vindt medisch ethicus Marcel Verweij. "Er moeten keuzes worden gemaakt."

In de z…

auteur

Get notified of new articles from this auteur