Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Ronald van Raak for de Volkskrant
Nov 20 ’21

Recensie Frank Meester — Lekker inconsequent ★★★★☆

Filosoof Frans Meester laat zien waarom ons bestaan nooit perfect is. En vooral: waarom we daar juist blij mee mogen zijn. Zijn analyse van inconsequentie is opvallend consequent.

Het lukt Frank Meester maar niet om zijn bureau op te ruimen, elke pogi…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Ronald van Raak

Dagblad van het Noorden, De Ondernemer, Eindhovens Dagblad, Erasmus Magazine