Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Anouk Eigenraam for De Tijd
Mar 26 ’22

Xi steunt Poetin in woord, de daad eraan toevoegen kan nu niet

De oorlog in Oekraïne overschaduwt de Europees-Chinese top van volgende week. De staats­propaganda lepelt de Chinezen in dat het conflict het gevolg is van de expansiedrift van het Westen, maar uit vrees voor economische represailles blijft China ter…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Anouk Eigenraam

AD, BN DeStem, De Groene Amsterdammer, De Tijd