Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tijn Croon for Het Parool
Jun 02 ’21

Achterstandsbuurten: Rijk heeft wijkaanpak laten versloffen — Geef kwetsbare wijken maatwerk

Laat minder succesvolle wijken niet de dupe worden van politiek gekissebis, bepleiten Walter Bokern en Tijn Croon. Neem de buurt als uitgangspunt.

Vijftien burgemeesters van grote steden, gesteund door ongeveer het hele maatschappelijke middenveld, ri…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Tijn Croon

Dagblad van het Noorden, Het Parool, Joop, Trouw