Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sjoerd Mulder for Trouw
Nov 04 ’21

De kerken willen de 400 euro die ieder huishouden krijgt gaan herverdelen. Is dat een goed plan?

Nederlandse kerken willen de 400 euro die ieder huishouden krijgt – als compensatie voor de gestegen energieprijzen – gaan herverdelen, zodat het geld belandt bij wie het echt nodig heeft. Is dat een goed plan?

Het kabinet gaat komende winter alle hui…

auteur

Get notified of new articles from this auteur