Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tim Geurts for De Limburger
Dec 22 ’21

Het rapport van Fortuna: Sittardenaren spelen niet meer dan een bijrol in Amsterdam

In de beginfase prikte Fortuna nog een paar keer zonder succes, daarna was het vooral tegenhouden wat de Sittardenaren deden tegen Ajax. Hoge cijfers leverde dat niet op.

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Tim Geurts

De Limburger, De Telegraaf, de Gelderlander