Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

B. Huisman for De Telegraaf
Jan 12 ’18

Brieven

Fopspeen

Minister Wiebes heeft zijn bezoekje gebracht aan Groningen. Veel opbeurende woorden en sociaal wenselijkheden achtergelaten maar geen enkele concrete toezegging of actie. Overleg met bestuurders en organisaties, nader onderzoek etc. is en bli…

auteur

Get notified of new articles from this auteur