Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Liliana Casagrande, Yves Lambrix for Het belang van Limburg
Oct 16 ’21

“Als socialisten zondags niet willen werken, blijven ze maar thuis”

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zou je eerder met een pitbull associëren, maar kijk hij is de trotse baas van een dwergkeeshondje. Toch heeft Liloo iets gemeen met Bouchez. “Ze blaft naar socialisten.”

We found this article at:

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs

Liliana Casagrande

De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Nieuwsblad, Het belang van Limburg

Yves Lambrix

De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het belang van Limburg