Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Annet Dijkstra for Leeuwarder Courant
May 06 ’19

Niet apart, maar samen naar school

Vroeger was het lastig als een puber verliefd werd op iemand van een ‘verkeerde school’. De school van nu moet kinderen voorbereiden op multicultureel samenleven.

Remco Meijerink pleit in de LC van 30 april voor het voortbestaan van het bijzonder onde…

auteur

Get notified of new articles from this auteur