Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tomas van Dijk Amsterdam for de Volkskrant
Oct 24 ’18

Geheim zwarte weduwe ontrafeld

Schoenen gemaakt van spinsel van de zwarte weduwe? Het zou zomaar kunnen, denken Amerikaanse onderzoekers. Ze hebben ontdekt hoe deze gevaarlijke en giftige spin zijn ijzersterke web maakt. En dat biedt perspectief op industriële toepassingen.

Raak je…

auteur

Get notified of new articles from this auteur